NORMÁL CÉGALAPÍTÁS

A cégalapítás általános szabályainak alkalmazására abban az esetben kerül sor, amennyiben a megbízók ezt kifejezetten kérik, elsősorban abban az esetben ajánlott, amikor a Ctv. által meghatározott mintától el kívánnak térni, pl amennyiben osztalékelőleg kívánnak felvenni, abban az esetben a társasági szerződésben ezt lehetővé kell tenni. A szerződésminta erre vonatkozó választási lehetőséget nem biztosít, így a normál módú cégalapítás szükséges ebben az esetben

A cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, mely eljárás ügyvédköteles. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során az elektronikus úton küldött okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. A jogi képviselő feladata az általa készített okiratok mellett a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képező, nem általa készített okiratok (pl. tulajdoni lap másolata, hatósági engedély, a pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbetétek befizetéséről) elektronikus okirati formába történő átalakítása is. A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet és annak mellékleteit a jogi képviselő elektronikus okirat formájában, elektronikus úton a céginformációs szolgálathoz küldi meg.
Az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelőzően, a céginformációs szolgálat honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével. Az illetéket a cégbíróságnak a kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára, a közzétételi költségtérítést pedig az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára kell utalni.

A céginformációs szolgálat az elektronikus okiratot informatikai szempontból megvizsgálja. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem informatikai és formai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, a céginformációs szolgálat haladéktalanul továbbítja az illetékes cégbírósághoz.

A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során hozott végzéseket, melyeket a jogi képviselő által a kérelemben megadott elektronikus kézbesítési címre küldi meg.

Kft. bejegyzési illetéke 100.000.- Ft
Jogi személyiség nélküli cég bejegyzési illetéke 50.000.- Ft
Zrt. bejegyzési illetéke 100.000.- Ft
Nyrt. bejegyzési illetéke 600.000.- Ft

Közzétételi költségtérítés 5.000.- Ft.

 

     

     

    Cégalapítás Magyarországon Információs portál
    A SIKERES VÁLLALKOZÁSOK ÁLLANDÓ PARTNERE

  • Emai: info@konyvelesnet.hu

  • Telefonos időpont egyeztetés, érdeklődés: 30 466 5573