AZ ELŐTÁRSASÁG

 

Az előtársasági időszak


A jogelőd nélkül alapított vállalkozás, a beszámoló közzétételi kötelezettségnek a cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő harmadik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.


Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve arra a választott mérleg fordulónapjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérleg fordulónapjáig tart.

   

   

  KONYVELES.HTML

   

   

   

  Cégalapítás Magyarországon Információs portál
  A SIKERES VÁLLALKOZÁSOK ÁLLANDÓ PARTNERE

 • Email: info@konyvelesnet.hu

 • Telefonos időpont egyeztetés, érdeklődés: 30 466 5573