CÉGALAPÍTÁS Telefon: 30 466 5573info@konyvelesnet.hu

header banner

KKT, BT VAGY KFT?

Közkereseti Társaság

A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják, azaz amennyiben a társaság vagyona nem fedezi a tartozást, akkor a tagok saját vagyonukkal felelnek, méghozzá egyetemlegesen.
A társaság rendelkezésére vagyoni hozzájárulást kell bocsátani, melynek minimum összege nincs meghatározva, tehát tetszőleges, akár 10.000.- Ft-tal is alapítható kkt.

Az alapításkor meg kell határozni a vezető tisztségviselő személyét, főszabály szerint a társaság üzletvezetésére mindegyik tag időbeli korlátozás nélkül jogosult.

 

Betéti Társaság

A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel.
Bt. alapítása esetén tehát legalább két tag szükséges, és a kettő közül az egyik a teljes vagyonával mögöttes felelősséggel tartozik.
Az alapításkor szintén rendelkezésre kell bocsátani a működés megindításához szükséges összeget, de annak minimuma nincs meghatározva.

 

Korlátolt felelősségű Társaság

A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.
Az alapításnál nincs előírás arra vonatkozóan, hogy hány személlyel kell a társaságot megalapítani, tehát lehet egy ill. többszemélyes társaságot is alapítani.
A Kft. esetében azonban meg van határozva a törzstőke minimuma is, amely a jelenleg hatályos szabályozás szerint 500.000.- Ft.

 

Kft. vagy Bt.?

A legfontosabb különbség a tagok felelőssége tekintetében van. Mindkét esetben a társaság elsődlegesen a saját vagyonával felel, azonban fizetésképtelensége esetén koránt sem mindegy, hogy a társaság tagjainak vállalniuk kell e a felelősséget a társaság tartozásaiért a saját vagyonukkal, vagy sem. Bt. esetében a válasz részben igen, azaz, amennyiben a társaság a hitelezőit nem tudja kifizetni, akkor a Bt. beltagja saját vagyonával (házával, autójával) felel, és mindaddig be lehet rajta hajtani a tartozást, amíg van vagyona, jövedelme. A kültag felelőssége a kft. tagjának felelősségéhez hasonlít.
Kft. esetében - a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve - a tag nem felel a társaság tartozásaiért.
A bt. kültagjának, illetve a kft. tagjainak csak a vagyoni hozzájárulásukat kell teljesíteni.

 

További hasznos tudnivalók a GYAKORI KÉRDÉSEK oldalon:
(A kérdésekre kattintva megtalálja a válaszokat.)

Milyen minimális törzstőkével kell alapítani a Kft.-t?
Könyvvizsgálóra szükség van-e az egyszemélyes Kft.-nél?
Van-e korlátja egy kft taglétszámának?
Már beltag vagyok egy betéti társaságban, alapíthatok-e kft.-t, és lehetek-e annak tagja?
Lehetséges az, hogy a már meglévő társaságom nevét megtartsam?
Csak pénzbeli betét vagy nem vagyoni hozzájárulás, azaz apport is szolgáltatható?
Az ügyvezető tevékenységi ideje behatárolt? Ha igen mennyire?
Ki az ügyvezető munkaadója, ha nem tulajdonos is egyben?

     

     

    Cégalapítás Magyarországon Információs portál
    A SIKERES VÁLLALKOZÁSOK ÁLLANDÓ PARTNERE

  • Email: info@konyvelesnet.hu

  • Telefonos időpont egyeztetés, érdeklődés: 30 466 5573